KERKDIENSTEN HATTEM

Kerkdiensten Hattem 29 juli 2018

Gezamenlijke kerken

KERKTENT MOLECATEN
9.00 Tentkerkdienst

Protestantse Kerk Nederland

ANDREASKERK
10.00 ds. D.M. van de Linde, uitzending radio Hattem
19.00 ds. A. Tromp, Krimpen aan de IJssel (Stadsnoordwestwijk)

EMMAÜSKERK
10.00 mw. D. Verheul, Kamp Haagse Kinderen (Protestantse Wijkgemeente)

Gereformeerde kerken Hattem

GASTHUISKERK (GKV)
9.30 ds. H.J. Messelink

ONTMOETINGSKERK (NGK)
11.00 ds. H.J. Messelink

OPEN POORT (GKV)
16.30 stud. R. Elzinga

DE VESTE (CGK)
geen dienst

Rooms-Katholieke Parochie

OLV TENHEMELOPNEMING HATTEMERBROEK
Nog niet gepubliceerd. Zie eventueel de site.

Vrije Baptisten

BETHEL
10.00 G. Leuvenink (Assen)
19.00 Jeugddienst

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Hattem

NOTENHOF
geen dienst

Geef een reactie