KERKDIENSTEN HATTEM

Kerkdiensten Hattem 20/21 mei 2018 – 1e/2e pinksterdag

Protestantse Kerk Nederland

ANDREASKERK
08.30 ds. B.J.D. van Vreeswijk
10.00 ds. W. Hortensius, doopdienst,  m.m.v. Thoby Liefers op trompet
19.00 ds. J.H. van Wijk, Windesheim (Stadsnoordwestwijk)

ma 21-5 10.00 ds. B.J.D. van Vreeswijk

EMMAÜSKERK
geen dienst

Gereformeerde kerken Hattem

OPEN POORT (GKV)
9.30 ds. H.J. Messelink

GASTHUISKERK (GKV)
9.30 ds. J.J. Drijfhout
14.30 ds. G. Bronsveld

ONTMOETINGSKERK (NGK)
9.30 ds. G. Bronsveld

DE VESTE (CGK)
9.30 ds. H. Jonkman, Dronten
19.00 drs. W. de Bruin, Zutphen

Rooms-Katholieke Parochie

OLV TENHEMELOPNEMING HATTEMERBROEK
geen viering

Vrije Baptisten

BETHEL
10.00 A. Haverkamp (Woudenberg)
19.00 E. van ‘t Ende (Hattem)

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Hattem

NOTENHOF
geen dienst

Geef een reactie